STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi chứa thải Merit Disposal Depot; Merit Drainage Depot Merit Medical Systems, Inc Merit Medical Systems, Inc Thu gom dịch thải trong thủ thuật y khoa QT4 TTBYT Loại A