STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đèn mổ Theo phụ lục Theo phụ lục DIXION Vertrieb medizinischer Geräte GmbH, Germany - Chiếu sáng cho các bác sỹ thực hiện các thủ thuật trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân. Quy tắc 10, mục 1 TTBYT Loại A