STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi máu Laishi Blood Bag REF: S250, D250, T250, Q250, S350, D350, T350, Q350, S450, D450, T450, Q450 Suzhou Laishi Transfusion Equipment Co., Ltd – Trung Quốc Suzhou Laishi Transfusion Equipment Co., Ltd – Trung Quốc Dùng để thu thập, lưu trữ, truyền và vận chuyển máu Quy tắc 2, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C