STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 VAGIFLOR Viên đặt âm đạo RubiePharm Arzneimittel GmbH, Đức SANAVITA Pharmaceuticals GmbH, Đức Giúp phục hồi và duy trì hệ vi khuẩn sinh lý ở âm đạo. Hệ vi khuẩn lactobacilli tự nhiên góp phần vào sự ổn định pH âm đạo bằng cách sinh acid lactic, mà hỗ trợ các cơ chế bảo vệ tự nhiên của âm đạo. - Điểm d khoản 2 điều 4, NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 5, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B