STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bơm tiêm 6 kích cỡ BT1,BT3, BT5,BT10,BT20,BT50 Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Tiêm và hút các chất lỏng từ lọ, ống tiêm và các bộ phận của cơ thể con người dưới bề mặt da, không dùng cho đường ống Quy tắc 7 mục 1 TTBYT Loại C
2 Bơm cho ăn MPV 50 ml BCA Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Dùng bơm thức ăn cho bênh nhân không có khả năng tự đưa thức ăn vào miệng Quy tắc 2 TTBYT Loại A
3 Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần TD,DTD Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Dùng để truyền dịch, truyền thuốc vào cơ thể Quy tắc 6 TTBYT Loại B
4 Dây hút nhờn DHN Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Dùng để hút dịch và cho ăn Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại A
5 Dây thở oxy 2 loại DTO1,DTO2 Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Dây thở oxy được sử dụng với mục đích truyền oxy từ bình dưỡng khí cho bệnh nhân nhằm tăng nồng độ oxy trong đường thở và cải thiện tình trạng giảm oxy trong máu Quy tắc 2 TTBYT Loại A
6 Kẹp rốn MPV KR Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Dùng kẹp dây rốn cho trẻ khi vừa chào đời Quy tắc 4 TTBYT Loại A
7 Kim cánh bướm sử dụng một lần KCB Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Dùng để kết nối với các thiết bị tiêm truyền; để tiêm truyền dịch, thuốc vào cơ thể con người Quy tắc 7 mục 1 TTBYT Loại C
8 Kim tiêm sử dụng một lần KT Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Dùng kết nối với ống bơm tiêm hoặc thiết bị chuyên dụng, để tiêm và hút các chất lỏng từ lọ, ống tiêm và các bộ phận của cơ thể con người dưới bề mặt da Quy tắc 7 mục 1 TTBYT Loại C
9 Mỏ vịt khám phụ khoa MV Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Dùng để khám phụ khoa Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại A
10 Túi đựng nước tiểu TNT Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam Dùng để chứa đựng nước tiểu cho bệnh nhân không thể di chuyển hay bệnh nhân gặp khó khăn trong di chuyển Quy tắc 4 TTBYT Loại A