STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy tách chiết Nucleic Acids tự động, phần mềm và hóa chất Theo phụ lục Theo phụ lục BioMerieux SA Máy tách chiết Nucleic Acids tự động, phần mềm và hóa chất nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
2 Máy định danh vi khuẩn/nấm và làm kháng sinh đồ tự động Theo phụ lục Theo phụ lục BioMerieux Inc Máy định danh vi khuẩn/nấm và làm kháng sinh đồ tự động nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
3 Máy định danh vi khuẩn nhanh, hóa chất và phần mềm Theo phụ lục Theo phụ lục BioMerieux SA Máy định danh vi khuẩn nhanh, hóa chất và phần mềm nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
4 Hệ thống PCR hoàn toàn tự động Theo phụ lục Theo phụ lục Biofire Diagnostics LLC Hệ thống PCR hoàn toàn tự động nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
5 Máy nhuộm lao tự động và Hóa chất nhuộm lao Theo phụ lục Theo phụ lục Ral Diagnostics Máy nhuộm lao tự động và Hóa chất nhuộm lao nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
6 Máy cấy máu phát hiện vi khuẩn và nấm tự động và thuốc thử đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục bioMerieux Inc. Máy cấy máu phát hiện vi khuẩn và nấm tự động và thuốc thử đi kèm nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
7 Dung dịch nước muối 0.45% : VITEK 2 0.45% Sodium Chloride Diluent VITEK 2 0.45% Sodium Chloride Diluent Laboratorios pisa S.A DE C.V bioMerieux Inc Dung dịch nước muối 0.45% : VITEK 2 0.45% Sodium Chloride Diluent nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
8 Phần mềm cơ sở dữ liệu máy định danh vi khuẩn nhanh Theo phụ lục Theo phụ lục BioMerieux S.A. Phần mềm cơ sở dữ liệu máy định danh vi khuẩn nhanh nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
9 Hệ thống thiết bị, phụ kiện, vật tư tiêu hao , phần mềm của máy phân tích miễn dịch tự động. Theo phụ lục Theo phụ lục BioMerieux SA Hệ thống thiết bị, phụ kiện, vật tư tiêu hao , phần mềm của máy phân tích miễn dịch tự động. nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
10 Phần mềm trung gian Myla system đã được cài sẵn trong máy tính Myla / Myla V4 CLI BioMerieux SA BioMerieux SA Phần mềm trung gian Myla system đã được cài sẵn trong máy tính nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
11 Phần mềm dùng cho máy định danh vi khuẩn nhanh Myla / Myla V4 CLI BioMerieux SA BioMerieux SA Phần mềm dùng cho máy định danh vi khuẩn nhanh nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
12 Máy định danh vi khuẩn/nấm và làm kháng sinh đồ tự động, và phụ kiện, vật tư tiêu hao, phần mềm nâng cấp theo danh mục hàng hóa trong phụ lục đính kèm. Theo phụ lục Theo phụ lục bioMerieux Inc Máy định danh vi khuẩn/nấm và làm kháng sinh đồ tự động, và phụ kiện, vật tư tiêu hao, phần mềm nâng cấp nguyên tắc 5 TTBYT Loại A