STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi chứa chất thải TCT-01 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Túi chứa nước dịch, nước tiểu… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A