STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 V-Trust Handheld Pulse Oximeter (Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim) Theo phụ lục Theo phụ lục Taidoc Technology Corporation Dùng để đo nồng độ oxy bão hòa và nhịp tim dựa trên mạch đập tại đầu ngón tay. QT10 TTBYT được sử dụng để chẩn đoán trực tiếp hoặc giám sát quá trình sinh lý học của sự sống TTBYT Loại C