STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vớ điều trị giãn tĩnh mạch Thiết bị đơn lẻ VARIMED MEDIKAL SANAYI VE TICARET LTD. STI. - TURKEY VARIMED MEDIKAL SANAYI VE TICARET LTD. STI. - TURKEY Được sử dụng hỗ trợ trong việc giảm, phòng chống các bệnh về suy giãn tĩnh mạch Quy tắc 4 TTBYT Loại A