STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi nuôi ăn Không có Suzhou Tianping Huachang Medical Instrument Co., Ltd. Suzhou Tianping Huachang Medical Instrument Co., Ltd. Dùng để đựng thức ăn nuôi bệnh nhân Qui tắc 4- Trang thiết bị y tế không xâm nhập TTBYT Loại A
2 Dây cố định nội khí quản Không có Suzhou Tianping Huachang Medical Instrument Co., Ltd. Suzhou Tianping Huachang Medical Instrument Co., Ltd. Cố định nội khí quản Qui tắc 5- Trang thiết bị y tế xâm nhập TTBYT Loại A
3 Mặt nạ thở oxy Không có Suzhou Tianping Huachang Medical Instrument Co., Ltd. Suzhou Tianping Huachang Medical Instrument Co., Ltd. Mặt nạ để thở oxy Qui tắc 1- Trang thiết bị y tế không xâm nhập TTBYT Loại A