STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít DHS/DCS Theo phụ lục Theo phụ lục Medin, a.s. Sử dụng kết hợp với nẹp DHS/DCS và vít nén để kết xương trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C