STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dung dịch nước muối 0.45% : VITEK 2 0.45% Sodium Chloride Diluent VITEK 2 0.45% Sodium Chloride Diluent Laboratorios pisa S.A DE C.V bioMerieux Inc dung dịch nước muối để pha loãng mẫu nguyên tắc 5 TTBYT Loại A