STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đèn mổ Mach LED 130F Dr. Mach GmbH & Co. KG MAVIG GmbH Đèn chiếu sáng phòng mổ sử dụng cho các hệ thống chụp mạch máu xóa nền ARTIS. Quy tắc 4 (TTBYT không phải TTBYT chẩn đoán in vitro) TTBYT Loại A