STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van cầm máu loại trượt Không có Sunny Medical Device (ShenZhen) Co., Ltd. – Trung Quốc Sunny Medical Device (ShenZhen) Co., Ltd. – Trung Quốc Duy trì việc cầm máu giúp hạn chế mất máu 2 mục 1 TTBYT Loại B
2 Dây nối áp lực cao PU Không có Sunny Medical Device (ShenZhen) Co., Ltd. – Trung Quốc Sunny Medical Device (ShenZhen) Co., Ltd. – Trung Quốc Dùng để truyền dịch, thuốc hoặc máu chịu được áp lực cao 2 mục 1 TTBYT Loại B
3 Dây nối áp lực cao PVC Không có Sunny Medical Device (ShenZhen) Co., Ltd. – Trung Quốc Sunny Medical Device (ShenZhen) Co., Ltd. – Trung Quốc Dùng để truyền dịch, thuốc hoặc máu chịu được áp lực cao 2 mục 1 TTBYT Loại B