STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đựng nước tiểu / Urine bag Urine bag (One-way valve type)/ 39269090 HANGZHOU CONOD MEDICAL CO., LIMITED/ Trung Quốc Conod Medical Co.,Ltd / Trung Quốc Dùng đựng nước tiểu Quy tắc 4, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A