STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Cáp điện tim SK1210N; SK1206N; SK1208N; SK1214N; SG3222P; SG3112P; SG5160S Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Được sử dụng để truyền tín hiệu điện sinh học của con người và đo ECG của người bệnh. Quy tắc 2,Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Điện cực kẹp chi SK9201; SK7201 Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Được sử dụng để truyền tín hiệu điện sinh học của con người và đo ECG của người bệnh. Quy tắc 2,Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
3 Điện cực ngực SK9202; SK7202; SVV15 Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Được sử dụng để truyền tín hiệu điện sinh học của con người và đo ECG của người bệnh Quy tắc 2,Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
4 Cảm biến đo Spo2 SP9321B; SP7321B; SP5321B; SP9121A; SP7121A; SP5121A; SP9321C; SP7321C; SP5321C; SP9321F; SP7321F; SP5321F; SP9119A; SP7119A; SP5119A; SP9310K; SP7310K; SP5310K; SP8325A; SP9325A; SP7325A; SP5325A; SP9306B; SP5306; SP7306; SP9306; SP9318E; SP7318E; SP5318E Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Kết hợp monitor theo dõi bệnh nhân hoặc lồng ấp trẻ đo nồng độ oxy trong máu Quy tắc 2,Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
5 Đầu dò nhiệt độ ST1307; ST2307; ST3307; ST4307; ST1304; ST2304; ST3304; ST4304; ST1305; ST2305; ST3305; ST4305; ST1306; ST2306; ST3306; ST4306 Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Kết hợp monitor theo dõi bệnh nhân hoặc lồng ấp trẻ, nó được sử dụng để truyền tín hiệu nhiệt độ của con người Quy tắc 2,Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
6 Bao đo huyết áp SC6711; SC1610; SC6721; SC6611 Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd Đo huyết áp kết nối với máy điện tim Quy tắc 2,Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B