STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thước đo nha chu Theo phụ lục Theo phụ lục AESCULAP AG Thước đo nha chu được sử dụng trong điều trị bệnh nha chu, dùng để đo lường và đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh nha chu. Quy tắc 5.1, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TTT-BYT TTBYT Loại A