STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ và phụ kiện đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục BICAKCILAR TIBBI CIHAZLAR SANAYI VE TlCARET A.S. Bàn mỗ được sử dụng để điều chỉnh các vị trí của bệnh nhân trong khi mổ theo các yêu cầu chẩn đoán, điều trị và theo dõi. Quy tắc 12 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A