STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi chườm ngải nhung Nguyên Thảo GNN-01 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT CÔNG TY TNHH LÊ NGA Chườm nóng ngoài da tại một số vị trí trên cơ thể, giúp làm ấm, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, lưu thông khí huyết do đó góp phần hỗ trợ giảm đau bụng, đau cơ, đau tại các vị trí: cổ gáy, thắt lưng, lưng, vai, đầu gối, bắp chân. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Gối chườm Nguyên Thảo GDL-01 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT CÔNG TY TNHH LÊ NGA Chườm nóng ngoài da tại một số vị trí trên cơ thể, giúp làm ấm, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, lưu thông khí huyết do đó góp phần hỗ trợ giảm đau bụng, đau cơ, đau tại các vị trí: cổ gáy, thắt lưng, lưng, vai, đầu gối, bắp chân. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
3 Gối chườm Nguyên Thảo GDL-02 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT CÔNG TY TNHH LÊ NGA Chườm nóng ngoài da tại một số vị trí trên cơ thể, giúp làm ấm, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, lưu thông khí huyết do đó góp phần hỗ trợ giảm đau bụng, đau cơ, đau tại các vị trí: cổ gáy, thắt lưng, lưng, vai, đầu gối, bắp chân. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
4 Gối chườm Nguyên Thảo GDL-03 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT CÔNG TY TNHH LÊ NGA Chườm nóng ngoài da tại một số vị trí trên cơ thể, giúp làm ấm, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, lưu thông khí huyết do đó góp phần hỗ trợ giảm đau bụng, đau cơ, đau tại các vị trí: cổ gáy, thắt lưng, lưng, vai, đầu gối, bắp chân. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
5 Gối chườm Nguyên Thảo GDL-04 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT CÔNG TY TNHH LÊ NGA Chườm nóng ngoài da tại một số vị trí trên cơ thể, giúp làm ấm, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, lưu thông khí huyết do đó góp phần hỗ trợ giảm đau bụng, đau cơ, đau tại các vị trí: cổ gáy, thắt lưng, lưng, vai, đầu gối, bắp chân. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
6 Gối chườm Nguyên Thảo GDL-05 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT CÔNG TY TNHH LÊ NGA Chườm nóng ngoài da tại một số vị trí trên cơ thể, giúp làm ấm, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, lưu thông khí huyết do đó góp phần hỗ trợ giảm đau bụng, đau cơ, đau tại các vị trí: cổ gáy, thắt lưng, lưng, vai, đầu gối, bắp chân. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A