STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đựng nước tiểu 0254 Henan Lantian Medical Supplies Co., Ltd Henan Lantian Medical Supplies Co., Ltd Túi chứa nước tiểu của bệnh nhân thông qua ống dẫn có túi treo. Dùng để đựng nước tiều cho bệnh nhân đã cắt bàng quang không thể đi vệ sinh hoặc di chuyển khó khăn. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A