STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ureteral Occlusion Devices / Dụng cụ chặn sỏi niệu IVX-SC05; IVX-SC07; IVX-SC10; Innovex Medical Co., Ltd Innovex Medical Co., Ltd Dùng để hỗ trợ ngăn chặn các vật thể lạ ( sỏi,…) di chuyển ngược và tạo điều kiện thuận lợi cho các dụng cụ nội soi trong quá trình chẩn đoán hoặc can thiệp. Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Urological Stone Extraction Baskets / Rọ Lấy Sỏi Niệu IVX-US-T0810; IVX-US-T0815; IVX-US-T1110; IVX-US-T1115; IVX-US-T1410; IVX-US-T1415; IVX-US-T1710; IVX-US-T1715; IVX-US-T2010; IVX-US-T2015; IVX-US-F0810; IVX-US-F0815; IVX-US-F1110; IVX-US-F1115; IVX-US-F1410; IVX-US-F1415; IVX-US-F1710; IVX-US-F1715; IVX-US-F2010; IVX-US-F2015; Innovex Medical Co., Ltd Innovex Medical Co., Ltd Dùng để gắp và loại bỏ các vật thể lạ ở niệu quản – thận trong quá trình nội soi Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B