STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế Hồng ngoại JXB-178 Guangzhou Berrcom Medical Device Co.,Ltd Guangzhou Berrcom Medical Device Co.,Ltd Sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể người Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Nhiệt kế Hồng ngoại JXB-195 Guangzhou Berrcom Medical Device Co.,Ltd Guangzhou Berrcom Medical Device Co.,Ltd Sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể người Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B