STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi chứa nước tiểu có dây 1000ml, 1500ml, 2000ml Changzhou Operson IMP & EXP Co., Ltd Changzhou Operson IMP & EXP Co., Ltd Túi chứa nước tiểu của bệnh nhân thông qua ống dẫn có túi treo quy tắc 4 TTBYT Loại A