STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám và điều trị tai mũi họng KAU-3000 Harmony Basic KAZAMAENT, KAZAMAENT, Khám và điều trị tai mũi họng Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Ghế khám và điều trị tai mũi họng NET-1500A KAZAMAENT KAZAMAENT Khám và điều trị tai mũi họng Quy tắc 4 TTBYT Loại A