STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít ổ cối Theo phụ lục Theo phụ lục Aesculap AG Vít ổ cối được dùng để: Tăng độ ổn định trong trường hợp vị trí đóng ban đầu của ổ cối Plasmacup hoặc Plasmafit chưa vững, cố định rá ổ cối Aesculap, cố định ổ cối cấy ghép thêm Structan Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C