STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Alpha Dent Implants GmbH Sử dụng trong phẫu thuật cấy ghép implnat trong thay thế răng Quy tắc 8 ,Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C