STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ kèm phụ lục Theo phụ lục Theo phụ lục Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co.,Ltd, Dùng làm bàn cho bệnh nhân nằm lên để các bác sĩ phẫu thuật với các tư thế phù hợp trong môi trường phẫu thuật Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A