STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi thở Breath Bags Fischer ANalysen Instrumente GmbH Fischer ANalysen Instrumente GmbH Túi chứa hơi thở dùng cho máy định danh vi khuẩn H.Pylori Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1 TTBYT Loại A