STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn TYVEK với chỉ thị hóa học STERRAD Theo phụ lục Theo phụ lục Advanced Sterilization Products, Division of Ethicon, Inc., a Johnson & Johnson Company Chỉ định để chứa các thiết bị y tế dự định được tiệt khuẩn tận gốc với các hệ thống tiệt khuẩn STERRAD. Quy tắc 4 TTBYT Loại A