STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi nâng ngực hình tròn, bề mặt trơn, độ nhô cao Xtra Theo phụ lục Theo phụ lục Mentor Thiết bị được sử dụng để cấy ghép ngực Quy tắc 8-Mục 8: Các trang thiết bị y tế được sử dụng để cấy ghép ngực thuộc loại D TTBYT Loại D