STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ và phụ kiện Maquet Lyra Maquet (Suzhou) Co., Ltd Maquet (Suzhou) Co., Ltd Sử dụng để hỗ trợ và định vị cơ thể bệnh nhân trong suốt quá trình phẫu thuật Quy tắc 12, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A