STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường bệnh nhân C-1; C-2; C-3; C-4; C-5; C-6; Hebei Baiyang Bed Industry Manufactory Hebei Baiyang Bed Industry Manufactory Sử dụng đựng đồ cá nhân trong bệnh viện Quy tắc 4, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A