STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu (Bột sứ) làm răng giả Theo phụ lục Theo phụ lục Ivoclar Vivadent AG Sản phẩm được sử dụng bởi các kỹ thuật viên sản xuất răng giả, được đắp lên tạo hình răng giả để tạo thành răng giả. Các răng sau khi đắp bột sứ được đưa vào lò nung cho cứng và được đánh bóng hoàn thiện. Sau đó các răng giả sẽ được lắp hoặc gắn trên miệng của các bệnh nhân bị hỏng răng, mất răng, thay thế răng cũ. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B