STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu ép máng nha khoa BioBleach Hart; BioBleach Soft; Biolit D; Biolon; Drufolen H; Drufolen W; Drufosoft; Drufosoft Pro; DREVE DENTAMID GmbH DREVE DENTAMID GmbH Vật liệu được cho vào máy ép máng nung nóng và ép sát vào mẫu hàm để được máng dùng cho tẩy trắng răng Quy tắc 5, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A