STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi xả OMNI OMNIbag B. Braun Avitum Italy S.p.A. B. Braun Avitum AG Dùng để đựng dung dịch xả trong quá trình thẩm phân của máy lọc máu liên tục OMNI Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A