STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON XL - Cuvettes Gerresheimer Regensburg GmbH DiaSorin S.p.A. LIAISON XL - Cuvettes được sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động LIAISON XL, trong quá trình thực hiện các xét nghiệm LIAISON XL. Chỉ sử dụng các cu-vét được hãng DiaSorin phê duyệt. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A