STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Khẩu trang y tế Donagamex / Donagamex Medical Face Mask Khẩu trang y tế 3 lớp/ 3ply medical face mask KTV 03 Công ty cổ phần tổng công ty may Đồng Nai – Việt Nam Công ty cổ phần tổng công ty may Đồng Nai – Việt Nam Bảo vệ cá nhân QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Áo choàng y tế Donagamex cấp 1 / Donagamex level 1 – medical gown Áo choàng y tế/ Medical Gown/ AC, AC-M, AC-BM, AC-SM; Công ty cổ phần tổng công ty may Đồng Nai – Việt Nam Công ty cổ phần tổng công ty may Đồng Nai – Việt Nam Bảo vệ cá nhân QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Áo choàng y tế Donagamex cấp 2 / Donagamex level 2 – medical gown Áo choàng y tế/ Medical Gown/ AC-M, AC-BM, AC-SM; Công ty cổ phần tổng công ty may Đồng Nai – Việt Nam Công ty cổ phần tổng công ty may Đồng Nai – Việt Nam Bảo vệ cá nhân QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Áo choàng y tế Donagamex cấp 3 / Donagamex level 3 – medical gown Áo choàng y tế/ Medical Gown/ AC-BM, AC-SM; Công ty cổ phần tổng công ty may Đồng Nai – Việt Nam Công ty cổ phần tổng công ty may Đồng Nai – Việt Nam Bảo vệ cá nhân QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Đồ bảo hộ y tế Donagamex cấp 1/ Donagamex level 1 Medical Protective Clothing Bộ áo liền quần y tế/ Medical protective cloth/ BPD, BPD-M, BPD-SM Công ty cổ phần tổng công ty may Đồng Nai – Việt Nam Công ty cổ phần tổng công ty may Đồng Nai – Việt Nam Bảo vệ cá nhân QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Đồ bảo hộ y tế Donagamex cấp 2/ Donagamex level 2 Medical Protective Clothing Bộ áo liền quần y tế/ Medical protective cloth/ BPD-M, BPD-SM Công ty cổ phần tổng công ty may Đồng Nai – Việt Nam Công ty cổ phần tổng công ty may Đồng Nai – Việt Nam Bảo vệ cá nhân QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Đồ bảo hộ y tế Donagamex cấp 3/ Donagamex level 3 Medical Protective Clothing Bộ áo liền quần y tế/ Medical protective cloth/ BPD-SM Công ty cổ phần tổng công ty may Đồng Nai – Việt Nam Công ty cổ phần tổng công ty may Đồng Nai – Việt Nam Bảo vệ cá nhân QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A