STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vớ Y Khoa Theo phụ lục Theo phụ lục THUASNE Hỗ trợ điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch Quy tắc 4, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Họ Các loại ống thông trong phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục GEOMED® Medizin-Technik GmbH & Co. KG Sử dụng trong phẫu thuật Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A