STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vỏ trocar xâm nhập thành bụng Theo phụ lục Theo phụ lục Covidien LLC Sử dụng để duy trì một cổng xâm nhập trong các quy trình nội soi phụ khoa, tổng quát, lồng ngực, tiết niệu QT 7 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B