STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi lấy máu đơn (Single blood bag) 250 ml; 350 ml; 450 ml; 500 ml Suzhou Laishi Transfusion Equipment Co.,Ltd / Trung Quốc Suzhou Laishi Transfusion Equipment Co.,Ltd / Trung Quốc - Túi nhựa y tế chứa dung dịch chống đông được thiết kế để thu thập, phân tách, bảo quản và truyền máu an toàn. Quy tắc 13 TTBYT Loại D