STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi nước tiểu van xả thường/van chữ T JIANGSU RONGYE TECHNOLOGY CO., LTD JIANGSU RONGYE TECHNOLOGY CO., LTD Để chuyển và chứa nước tiểu Qui tắc 4, phần II, phụ lục 1 TTBYT Loại A
2 Lam kính 7102, 7105 JIANGSU RONGYE TECHNOLOGY CO., LTD JIANGSU RONGYE TECHNOLOGY CO., LTD Đặt vật mẫu xét nghiệm Qui tắc 5, phần III, phụ lục 1 TTBYT Loại A
3 Điện cực tim YD55 JIANGSU RONGYE TECHNOLOGY CO., LTD JIANGSU RONGYE TECHNOLOGY CO., LTD Đo điện tâm đồ Qui tắc 4, phần II, phụ lục 1 TTBYT Loại A