STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi nước tiểu GCU 201601 Ningbo Greatcare/Trung Quốc Ningbo Greatcare/Trung Quốc Túi nước tiểu Quy tắc 4 TTBYT Loại A