STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe đẩy dụng cụ BDT212 ; BDT218 ; BDT8126 ; Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd /Trung Quốc Zhangjiagang Medycon Machinery Co., Ltd /Trung Quốc Để đựng, chuyển dụng cụ cấp cứu; chuyển dụng cụ đến các khoa, phòng bệnh Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A