STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đựng nước tiểu N2000090T Rays Spa/ Italy Rays Spa/ Italy Dùng chứa nước tiểu của bệnh nhân Quy tắc 04 - Phần II TTBYT Loại A