STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đựng nước tiểu 2000ml TNT Công ty TNHH SX TBYT Vinh Đức/ Việt Nam Công ty TNHH SX TBYT Vinh Đức/ Việt Nam Chứa chất thải dạng dung dịch Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Giày phòng mổ GPM Công ty TNHH SX TBYT Vinh Đức/ Việt Nam Công ty TNHH SX TBYT Vinh Đức/ Việt Nam Phòng chống lây nhiễm Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Nón y tế NYT Công ty TNHH SX TBYT Vinh Đức/ Việt Nam Công ty TNHH SX TBYT Vinh Đức/ Việt Nam Nón y tế giúp người sử dụng hạn chế được các rửi ro do rụng tóc trong quá trình tiếp xúc với, bệnh nhân. - Sản phẩm dùng 1 lần Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A