STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Cáp điện tim SK1106N; SG521DS; SK1104N; SK1204N; Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd/Trung Quốc Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd/Trung Quốc Được sử dụng để truyền tín hiệu điện sinh học của con người và đo ECG của người bệnh Quy tắc 2,Phần II của Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Cảm biến đo SpO2 SP9319A; SP5319A; SP7306B; SP5306B; SP9318H; SP7318H; SP5318H; SP9319C; SP7319C; SP5319C; SP9311A; SP7311A; SP5311A; Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd/Trung Quốc Shenzhen SINO-K Medical Technology Co.,Ltd/Trung Quốc Kết hợp monitor theo dõi bệnh nhân hoặc lồng ấp trẻ đo nồng độ oxy trong máu Quy tắc 2, Mục 2, Phần II của Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
3 Tay dao mổ điện SY-IB-1; SY-IIIB(Q)-0; SY-IIIA-1; Zhejiang Shuyou Instrument Equipment Co., Ltd/Trung Quốc Zhejiang Shuyou Instrument Equipment Co., Ltd/Trung Quốc Được sử dụng để cắt mô, xương và cầm máu trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 9, Phần II của Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
4 Bản cực trung tính và cable nối SY-M2; SY-MW1; SY-MW2; Zhejiang Shuyou Instrument Equipment Co., Ltd/Trung Quốc Zhejiang Shuyou Instrument Equipment Co., Ltd/Trung Quốc Sử dụng với dao mổ điện cao tần Quy tắc 9, Phần II của Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C