STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Urine Bag (Precision urine meter) Túi đựng nước tiểu (loại định lượng chi tiết) 8000013015 8000014299 Conod Medical Co., Ltd./ Trung Quốc Create Medic Co.,Ltd/Nhật Bản Dùng đựng nước tiểu Quy tắc 4, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A