STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn chải rửa tay phẫu thuật SHM-SB-02 Hospitech Manufacturing Services Sdn. Bhd. Hospitech Manufacturing Sdn. Bhd. Hospitech Manufacturing Services Sdn. Bhd. Hospitech Manufacturing Sdn. Bhd. Chà sạch, vệ sinh bàn tay, ngón tay và móng tay cho bác sỹ phẫu thuật Quy tắc 4 TTBYT Loại A