STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xét nghiệm CLOtest (Urease Rapid Test) CLOtest Rapid Urease Theo phụ lục Tri-Med Xét nghiệm nhanh Urease phát hiện Helicobacter Pylori dạ dày qua mẫu sinh thiết Quy tắc 6 TTBYT Loại B