STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám sản EL-ET 100S Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd khán sản-phụ khoa tại bệnh viện và các phòng khám phụ lục I, phần II, quy tắc 12 thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A